Αρχείο ετικέτας Εκλογες

Ποιες ψηφοι καθοριζουν και διαμορφωνουν το εκλογικο αποτελεσμα

«Ο υποχρεωτικά μετέχων της ψηφοφορίας και επιλέγων το λευκό ψηφοδέλτιο πολίτης, επιχειρεί νόμιμη επιλογή, εντός του θεσμικού μας πλαισίου το οποίο έχει θεσπισθεί με το Σύνταγμα. Κι αφού εγκύρως μετέχει της εκλογικής διαδικασίας, κατά λογική ακολουθία, η νόμιμη επιλογή του αυτή πρέπει να έχει νομική αξία η οποία, εξ’ ορισμού, δεν μπορεί να είναι άλλη από την συνεκτίμηση της έγκυρης αυτής ψήφου του στο εκλογικό αποτέλεσμα.

«Οι εγκύρως μετέχοντες στην εκλογική αναμέτρηση πολίτες για την ανάδειξη νομοθετικού σώματος καθορίζουν το αποτέλεσμα, ενώ εξάλλου κοινό σημείο αναφοράς των συνυπολογιζομένων ψηφοδελτίων, για την διαμόρφωση εκλογικού αποτελέσματος εν γένει, είναι η συμπερίληψη και η συνεκτίμηση όλων των εγκύρων βουλήσεων των εκλογέων που έχουν εκφραστεί διά των αντιστοίχων ψήφων τους.» [1]

Θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε στο σημείο αυτό τις όποιες παρανοήσεις, καθώς ο νόμος 3434/2006 §1, [2], αναφέρει ρητώς ότι «…κατά τη σύνταξη, ανά εκλογική περιφέρεια, των πινάκων αποτελεσμάτων από τα αρμόδια δικαστήρια, κατά την κατανομή των εδρών, καθώς και για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου, τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα».

Ας το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν για να μην υπάρχει η παραμικρή ασάφεια ότι, το σημείο που ρυθμίζει ο νόμος 3434/2006 δεν συνιστά κανενός είδους εμπόδιο στην άσκηση και εκδήλωση της ελεύθερης και ανόθευτης βούλησης και θέλησης του εκλογέα, που εντός του ισχύοντος θεσμικού αυτού πλαισίου επιλέγει και επιχειρεί να εκφραστεί πολιτικά μέσα από την εκλογή της λευκής ψήφου, αποκηρρύσσοντας όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς της εκλογικής αναμετρήσεως και δεν επιφέρει κανενός είδους κώλυμα κατά την εν γένει συμπερίληψη, τον συνυπολογισμό και την συνεκτίμηση των λευκών ψήφων, στην διαμόρφωση του τελικού εκλογικού αποτελέσματος. Συνέχεια ανάγνωσης Ποιες ψηφοι καθοριζουν και διαμορφωνουν το εκλογικο αποτελεσμα