Πολιτική σημασία της Λευκής ψήφου

Η πολιτική σημασία της λευκής ψήφου πηγάζει από το συγκεκριμένo νομικοπολιτικό της περιεχόμενο, δηλαδή από τη συνειδητή απόρριψη, εκ μέρους του εκλογέα των συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών που προτείνονται από μεριάς των πολιτικών συνδυασμών που μετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση. Η λευκή ψήφος αποτελεί έτσι μία αξιολογήσιμη πολιτικά εκλογική συμπεριφορά ιδίως σε περιόδους κρίσης του πολιτικού συστήματος που δίνει συνταγματική διέξοδο στην δημοκρατική αρχή εξασφαλίζοντας το δικαίωμα στον Έλληνα Πολίτη της καταψήφισης των συμμετεχόντων στην εκλογική αναμέτρηση πολιτικών σχηματισμών.

Κατ’ ακολουθίαν, η θεμιτή αυτή στάση του εκλογικού σώματος να ασκήσει το νομοθετικά διασφαλισμένο και συνταγματικά κατοχυρωμένο του δικαίωμα αποδοκιμασίας όλων των πολιτικών σχηματισμών επιλέγοντας το λευκό ψηφοδέλτιο σηματοδοτεί και τον βαθμό κοινωνικής αποδοχής ή απαρέσκειας των επί εκλογικής σκηνής αναμετρούμενων πολιτικών δυνάμεων.

«Υφίστανται πολλοί τρόποι οργανώσεως και λειτουργίας των εκλογικών συστημάτων και πολλές διαφορές στην Ευρώπη, ειδικότερα όσον αφορά την ιστορική πορεία, την πολιτιστική διαφορετικότητα και την πολιτική σκέψη, και έγκειται σε κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος να τα ενσωματώσει στο δικό του όραμα για τη δημοκρατία» (Hirst κατά Ηνωμένου Βασιλείου (nο 2), [GC], αριθ. προσφυγής 74025/01, παρ. 61, Ε∆Α∆ 2005- ΙΧ).

«Επίσης, μόλις εκφρασθεί ελεύθερα και δημοκρατικά η λαϊκή βούληση, ουδεμία μεταγενέστερη μεταβολή στην οργάνωση του εκλογικού συστήματος δύναται να οδηγήσει σε αμφισβήτηση της επιλογής αυτής, εκτός και αν υφίστανται επιτακτικοί για τη δημοκρατική τάξη λόγοι.» (ΕΔΑΔ 10/4/2008, Προσφυγές υπ’ αριθ. 27863/05, 28422/05 και 28028/05))

Υπό αυτό το δεδομένο σε πλείστες νομοθεσίες των κρατών της ΕΕ και μάλιστα στην Γαλλία, την Γερμανία και την Ιταλία, η συμμετοχή στην ψηφοφορία είναι προαιρετική. Έτσι, εκεί, ο εκλογέας την αποδοκιμασία του προς τις επί εκλογικής σκηνής αναμετρούμενες πολιτικές δυνάμεις την εκφράζει διά της αποχής.

«Η αποχή είναι μια επιθυμητή και ιδεατή από τη σκοπιά της πολιτικής εξουσίας, διοχέτευση της κοινωνικής αντίδρασης με τρόπο αδιάφορο ή και επιθυμητό που δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα στην αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος ή στην εμβόλιμη εμπλοκή σε αυτό. Αυτό επειδή η αποχή δεν διαμορφώνει με κανέναν τρόπο το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε και, ενδεχομένως, καλώς ισχύει αυτό. Διότι, αγνοώντας τα κίνητρα που οδηγούν τον καθένα στην αποχή, το εκλογικό σύστημα ορθώς δεν την ερμηνεύει. Απλώς την εκλαμβάνει ως μη συμμετοχή και, συνεπώς, συνάγει τα εκλογικά του συμπεράσματα μόνο από αυτούς που συμμετέχουν σε αυτό. Το πολιτικό σύστημα λειτουργεί με όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν. …Ταυτόχρονα, έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι η αποχή προσφέρει ένα υπέροχο άλλοθι σε όσους απέχουν για τη δική τους ευθύνη έναντι του πολιτικού συστήματος; Δηλαδή, σου λέει ο άλλος: «Α, εγώ δεν τους ψηφίζω». «δεν πάω ποτέ στις εκλογές», «δεν ασχολούμαι με αυτούς τους αλήτες», κ.λπ. κ.λπ. Κι έτσι δημιουργεί για τον εαυτό του ένα βολικό άλλοθι μεταθέτοντας τις ευθύνες σε όλους τους άλλους, αρνούμενος να αναλάβει και αυτές που του αναλογούν – λίγες ή πολλές, δεν έχει σημασία. Διατηρώντας μάλιστα το «δικαίωμα» να εκφέρει και άποψη κατακρίνοντας τους άλλους, ψηφοφόρους και πολιτικούς. Πολύ βολικό στ’ αλήθεια.» (Νέλλυ Ψαρρού)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Αντιθέτως σ’ εμάς, η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία είναι υποχρεωτική. Ακόμη δε, κατά την επί δεκαετίες απαράλλακτη, κατά τούτο, εκλογική νομοθεσία δίδονται προς ψηφοδοσία στο χέρι του ψηφοφόρου ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών παρά της εφορευτικής επιτροπής, επιπλέον όμως και ένα λευκό!

Δηλαδή το λευκό ψηφοδέλτιο που μας το δίνουν και αυτό στο χέρι μας μαζί με τα υπόλοιπα κατά την ψηφοδοσία, συνιστά την έμπρακτη χειροπιαστή απόδειξη και επιβεβαίωση της ισχύος της νομοθετικά διασφαλισμένης και συνταγματικά κατοχυρωμένης μας δυνατότητας που έχουμε ως Έλληνες Πολίτες να μπορεί η αποδοκιμασία μας, που τυχόν θέλουμε να εκφράσουμε απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα που έχει πάψει να λειτουργεί προς όφελός μας και προκειμένου να το τιμωρήσουμε να μεταμορφώνεται με θεσμικό τρόπο, και να γίνεται από αρχική μειοψηφία ακόμη και η κυρίαρχη λαϊκή πλειοψηφία, η οποία και θα έχει πλέον την εξουσία στα χέρια της να ανατρέψει από την πολιτική σκηνή το δυσλειτουργικό αυτό και προβληματικό πολιτικό σύστημα που στρέφεται εναντίον μας απονομιμοποιώντας το στην πράξη.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα και την απόφαση του εκλογοδικείου ΑΕΔ 12/2005 πάλι «κυριότερη έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας είναι η υπό του λαού διά των εκλογών ανάδειξη του νομοθετικού σώματος».

Καθίσταται έτσι φανερό ότι η λευκή αποτελεί την κυρίως τιμωριτική ψήφο και ότι σε περίπτωση εκλογικού αποτελέσματος όπου τα λευκά ψηφοδέλτια πλειοψηφίσουν υπέρ του 50% επί του συνόλου των εγκύρων, ανατρέπεται η υπάρχουσα πολιτική σκηνή λόγω κατισχύσεως της λαϊκής κυριαρχίας και της εκπεφρασμένης της βούλησης και της επιθυμίας της να εκπροσωπηθεί από νέα πρόσωπα και νέα κόμματα διαφορετικά από τα ήδη αποδοκιμαζόμενα, που θα μπορέσουν επάξια να εκπροσωπήσουν και να αντιπροσωπεύσουν εκ νέου την λαϊκή θέληση και τις ανάγκες της.

Και που ειδικά μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση της ανέχειας που βιώνουμε τα νέα πρόσωπα και τα νέα κόμματα είναι αυτό ακριβώς που έχουμε άμεση ανάγκη αυτή τη στιγμή ως λαός και κοινωνία για να μπορέσουν να μας εξασφαλίσουν αυτό ακριβώς που τώρα μας λείπει. Δηλαδή τη σύνδεση του κυβερνητικού έργου με την λαϊκή εντολή και την διασφάλιση της αυτονομίας και της ακεραιότητας των πολιτικών αποφάσεων στον μη επηρεασμό τους από αυθαίρετα εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας.

Επί τέλους, κυρίως, τιμωρητική ψήφο αποτελεί η λευκή που συνιστά τον θεσμικό δείκτη αντίδρασης της κοινής γνώμης και αποδοκιμάζει όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς της εκλογικής αναμέτρησης.

Ό,τι, ανυπερθέτως, πρέπει ν’ αποφευχθεί είναι η επιπόλαια τιμωρητική ψήφος προς ακραία κόμματα που εξ ορισμού απεργάζονται εκτροχιασμό του πολιτεύματος. Ο μαξιμαλισμός των άκρων που γιγαντώνονται δημοσκοπικά αντιφάσκει προς την διαλεκτική λειτουργία της δημοκρατίας. (Γ.Κ.Στεφανάκης)

Ευδαίμων

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s